8 Noyabr, Bakı, Xətai, AZ1025 Azur Biznes Mərkəzi M20/141
Bizimlə əlaqə: +994554443994

Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması

Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması tikinti sahəsində ən əhəmiyyətli və lazım olan tədbirlərdən biridir. Bu proses dayanıqlı və təhlükəsiz binaların inşasını təmin etmək üçün əsaslı bir rolu oynayır. İşin əhatə etdiyi mərhələlər aşağıdakılardır:


Hazırlıq işləri:
Tikinti sahəsinin təhlükəsizliyi və ərazinin hazırlanması.
Təməl qazma və qazının təməllərinin qazılması.


Beton konstruksiyaların quraşdırılması:
Təməl quraşdırılması: Bina təməlində beton istifadə edilir. Təməl bina strukturasının dayanıqlılığını və sabitliyini təmin edir.
Sütunlar və Kirişlər: Təməl üzərinə sütunlar və kirişlər quraşdırılır. Bu elementlər bina strukturasının yükləri dağıdır və dayanıqlılığını artırır.
Döşəmələr: Sütunlar və kirişlər arasına döşəmələr quraşdırılır. Döşəmələr ofislər və digər məkanları dəstəkləyir.


Dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması:
Dəmir-beton karkasların quraşdırılması: Dəmir-beton karkaslar bina strukturasının dayanıqlılığını artırmaq üçün quraşdırılır.
Dəmir-beton panellər: Bina çöl və iç divarlarına dəmir-beton panellər quraşdırılabilir. Bu bina sabitliyini təmin etməyə kömək edir.


Yekun sınaq:
Tikinti prosesinin tamamlanmasından sonra bina üçün yekun sınaqlar aparılır. Bu bina təhlükəsizliyi və dayanıqlılığına təminat verir.


Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması layihənin tələblərinə və bina funksiyalarına uyğun olaraq təyin edilmiş tikinti standartlarına əsaslanan təhlükəsiz və dayanıqlı binaların əldə edilməsini təmin edir.