8 Noyabr, Bakı, Xətai, AZ1025 Azur Biznes Mərkəzi M20/141
Bizimlə əlaqə: +994554443994

Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi

Körpülər, estakadalar və yol ötürücülər ərazidə müxtəlif səviyyədəki məkanları bir-biri ilə əlaqələndirmək üçün tərtib edilmiş tikintilərdir. Bu tikintilər su nəqliyyatını, yolları və başqa infrastruktur elementlərini ötürmək və əlaqələndirmək məqsədi ilə inşa olunur. İşin əhatə etdiyi əsas mərhələlər aşağıdakılardır:


Ərazi təhlilatı və planlaşdırma:
Tikinti ərazisinin təhlil edilməsi və körpü estakada və ya yol ötürücüsünün qurulması üçün optimal planın hazırlanması.


Təməl tikintisi:
Tikinti ərazisinin üzərində və ya suyun üstündə yerləşən körpü və estakada təməlinin qazılması və tikintisi.


Körpü və estakada dirəklərinin quraşdırılması:
Dirəklər körpü və estakada strukturlarının üzərində təyin edilmiş yerlərə quraşdırılır və təminatlıdır.


Estetika və incəsənət işləri:
Tikintinin estetik və incəsənət görünüşünün təmin edilməsi, ətraf peyzaj ilə uyğunluğunun gözlənilməsi.


Yol və infrastrukturun quraşdırılması:
Yol və ətraf infrastruktur elementlərinin körpü və estakada quraşdırılması, nəqliyyatın davamlılığını və təhlükəsizliyini təmin edir.


Yekun sınaq:
Tikintinin yekun sınaq və qəbulu, standartlara uyğunluğunun və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.


Körpülər, estakadalar və yol ötürücülər ərazidəki fərqli səviyyələrdəki məkanları əlaqələndirmək və nəqliyyatı təmin etmək üçün əhəmiyyətli tikintilərdir. İstilik, yüngül yol, vəzifə və görsəl incəsənət tələblərinə cavab verən effektiv və təhlükəsiz bir formada tikinti edilməlidirlər.