8 Noyabr, Bakı, Xətai, AZ1025 Azur Biznes Mərkəzi M20/141
Bizimlə əlaqə: +994554443994

Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri

Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması modern infrastrukturun əsasını təşkil edən və kommunikasiya sahəsində texnoloji inkişafı təmin edən əhəmiyyətli bir tikinti sahəsidir. Bu işlər geniş spektrumda olub, elektrik, telekommunikasiya, su təchizatı, qaz və kanalizasiya kimi müxtəlif infrastruktur sahələrini əhatə edir. İşin əhatə etdiyi əsas mərhələlər aşağıdakılardır:


Hazırlıq işləri:
Tikinti sahəsinin hazırlanması və təhlükəsizliyi.
Mühəndislik planlarının və layihə dizaynlarının hazırlanması.


Elektrik şəbəkələri:
Elektrik xidmətləri üçün şəbəkə qurulması və energetik infrastrukturların hazırlanması.
Elektrik kabel və xüsusi cihazların quraşdırılması.


Telekommunikasiya şəbəkələri:
Telefon, internet və telekommunikasiya xidmətləri üçün infrastrukturun hazırlanması.
Telefon və data kabel sistemlərinin quraşdırılması.


Su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələri:
İçməli su və səfalı suyun təminatı üçün şəbəkələrin quraşdırılması.
Kanalizasiya sistemlərinin qurulması və təchizatı.


Yekun sınaq:
Tikinti işlərinin yekun sınaq və qəbulu.
Sistemlərin və şəbəkələrin effektiv işləməsinin təmin edilməsi.


Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri ətrafın infrastrukturunun effektiv idarə olunmasını, kommunikasiya sahəsində inkişafı və istilik, su və qaz kimi əsas energetika təchizatının təmin edilməsini təmin edir.